A Musica Historica videófelvételei (YouTube)
Videos of Musica Historica

Középkori zene (XII–XV. század) • Medieval music (12–15th c.)

Saltarello II.
(XIII. század / 13th c.)

Peire Vidal: Baros de mon d’an covit
(XII. század / 12th c.)

A l’entrada del temsclar
(XII. század / 12th c.)

Raimbaut de Vaqueiras: Calenda maia
(1170 k.)

Veris dulcis in tempore
(Carmina Burana, XIII. század / 13th c.)

Tempus transit gelidum
(Carmina Burana, XIII. század / 13th c.)

Clauso Chronos
(Carmina Burana, XIII. század / 13th c.)

In taberna quando sumus
(kocsmadal / wine song)
(Carmina Burana, XIII. század / 13th c.)
Kobzos Kiss Tamással

Virgen Madre gloriosa –
Como poden per sas culpas
(Cantígas de Santa María,
XIII. század / 13th c.)
Kobzos Kiss Tamással

John of Fornsete:
Sumer is icumen in
(Nyár-kánon / Summer Canon)
Musica Historica, Kobzos Kiss Tamás, Szent István Kórus

Francesco Landini
(1325?–1397)
D’Amor mi biasmo (ballata)

Novus annus adiit – In hoc anni circulo
(1415 körül / up 1415)

Dança Amorosa
itáliai tánc / Italian dance tune
(XV. század / 15th. c.)

A reneszánsz kor zenéje (XV–XVI. század) • Music of the Renaissance period (15–16th c.)

Amoroso
(itáliai tánc, XV. század)
/ Amoroso
(Italian Dance Tune, 15th c.)

Olmütz polgárainak ódája
Mátyás királyhoz (1479)
/ Latin Ode of the citizen of Olmütz
to King Matthias (1479)

Je suis d’allemagne
A 3 & a 4
(Johannes de Stokem)
(1480-as évek / 1480’s)

Néhai való jó Mátyás királ
(1490 után)
/ Epitaph of King Matthias
(after 1490)

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
/ Janus Pannonius:
Abiens valere iubet sanctos reges,
Waradini (details)

Balassi Bálint: Aenigma
& Siralmas nékem idegen földen
/ Bálint Balassi: Aenigma
& Lament of young woman

Balassi Bálint:
Régi szerelmem nagy tüze
/ Bálint Balassi:
Great fire of my old love

Balassi Bálint:
XII. ének (Széllyel tündökleni)
A tavaszidő dicsérete
Spring song after Marullus

Bogáti Fazakas Miklós:
XLV. zsoltár (Salamon házaséneke)
/ Miklós Bogáti Fazakas:
Psalmus 45. (1582)

Gloria d’ Amore & Bassa Ducale
(M. F. Caroso: Il Ballarino, 1581)
La Catena Táncegyüttes
La Catena Dance Group

Spagnoletta
(M. F. Caroso: Il Ballarino, 1581)
Tánc / Dance: Péter Boglárka
Fazekas Sándor

Ballo Anglese
(G. Mainerio: Il primo libro…, 1578)
I due maestriDramsam, Il Ballarino
& Musica Historica

L’ arboscello ballo furlano & Ungaresca
(G. Mainerio: Il primo libro di balli, 1578)
Co-production of Dramsam,
Il Ballarino & Musica Historica

Schiarazula Marazula
(G. Mainerio: Il primo libro di balli, 1578)
I due maestri – co-production of Dramsam,
Il Ballarino & Musica Historica

Branle Double
Branle Simple
Branle Gay
Branle de Bourgogne
Pierre Phalese kiad. /
ed. by Pierre Phalese (1571, 1583)

A XVII–XVIII. század zenéjéből • Music of the 17–18th centuries

Henry Purcell:
Chaconne (Dioclesian)
in d minor
& ad libitum

Károlyi Sándor búcsúja feleségétől
(Isten hozzád, Erdélyország, 1686?)
/ Farewell song of Sándor Károlyi
from his wife 1686?

Lengyel barokk táncok
/ Polish Baroque Dances
(Muzyczne Silva Rerum, 1660 k. / up 1660)

Két virágének
/ 2 Hungarian Love songs
Currenta
(XVII. század 2. fele / 2nd half of 17th c.)

Miskolci Csulyak István:
Jocoserium (1610 k.)
Magyar táncok
(Soproni virginálkönyv, 1687)
Daniel Speer: Táncok (1688)

Daniel Speer:
Magyar és szláv
táncok
(1688)
Hungarian and slavic dances

Ének Tokaj veszedelméről
(1697)
/ Lament song about Tokaj massacre
(1697)

Egy bujdosó szegény legény
(XVII. század vége)
/ Exile lament of a dismissed soldier
(end of 17th c.)

Wallachisch Ballet
(Georg Daniel Speer:
Musicalisch-Türckischer
Eulen-Spiegel, 1688)

Csinom Palkó, csinom Jankó
(kuruc gúnydal, 1790 k.)
/ Kuruc Satirical song
(end of 17th c.)

Jánóczi András: Ideje bujdosásimnak
(XVII. század vége)
/ A. Jánóczi: The time of my exil
(exil song, end of 17th c.)

II. Rákóczi Ferenc nevében írt énekek
(XVIII. század)
/ Songs attrib. to Ferenc Rákóczi II.
(18th c.)

Karácsonyi énekek (XVII–XVIII. század) • Christmas songs (17–18th centuries)

In natali Domini
(karácsonyi ének)
(1635, 1651)
/ Hungarian Christmas song
(1635, 1651)

Beata immaculata
(adventi Mária-ének)
(1651, 1676)
/ Latin Virgin Mary Song
(1651, 1676)

Vígan zengjetek, citerák
(magyar karácsonyi népdalok)
/ Hungarian Christmas
folk songs
(17–18th c. orig.)

Török klasszikus zene (XV–XVIII. század) • Turkish classical music (15–18th c.)

Abdülkadir Meraği: Rast nakiş beste
(XV. század / 15th c.)